Pealkiri: 

Leibkonna elujärg 2005

Väljaandja/tellija: Statistikaamet
Märksõnad: tervislik seisund, perekond, hinnangud, haridustase, demograafilised näitajad, sotsiaalmajanduslikud näitajad, linnad, maapiirkonnad, puuetega inimesed, kroonilised haigused, tööhõive, ebavõrdsus, kulud, tulud, elukoht, rahulolu
Välja antud: 2006
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Statistikakogumik
Failid:
Nimi SuurusFormaat
ES2006_1.pdf1.5 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Mittenakkushaigused
Demograafilised näitajad
Kirjeldus: Aastakogumik käsitleb leibkondade suurust, koosseisu, kodust keelt, haridust, hõiveseisundit, tervist elujärge mõjutava tegurina ning leibkonnaliikmete kulutusi 2005. aastal võrdluses varasemate aastatega.