Pealkiri: 

Eesti hooldusravivõrgu arengukava 2004-2015

Väljaandja/tellija: Sotsiaalministeerium
Märksõnad: hooldusravi, õendus, õendushooldus, terviseteenused, geriaatria, tervisepoliitika, koolitus, arengukavad
Välja antud: 2004
Tüüp: Poliitikadokument
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Hooldusravivõrguarengukava.pdf121.04 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Arengukavas tuuakse välja hooldusravi olukord 2004. aastal, probleemid ja lahenduste analüüs ning keskkonnast tulenevad riskid, defineeritakse hooldusravi sihtgrupp ja kasutatavad mõisted. Seatakse strateegilised eesmärgid, meetmed nende saavutamiseks ja indikaatorid tulemuste mõõtmiseks. Esitatakse aja- ja tegevuskavad aastate lõikes. Samuti esitatakse iga teemalõigu puhul eraldi finantseerimise allikad.
Eesti hooldusravivõrgu arengukava üldeesmärgid: paranenud on nii ambulatoorse kui statsionaarse hooldusravi teenuste kättesaadavus ja kvaliteet ning ravikindlustuse vahendite eesmärgipärane kasutamine; on võimalus pakkuda mitmekülgsemaid, elanike vajadustele vastavaid hooldusravi teenuseid; teenuste pakkumisel arvestatakse igakülgselt hinnatud vajadust.