Pealkiri: 

Sotsiaaltrendid 4

Väljaandja/tellija: Statistikaamet
Märksõnad: terviseteenused, liiklusohutus, liikluskäitumine, liiklusõnnetused, ebavõrdsus, arstiabi, hambaravi, eriarstiabi, esmatasandi tervishoid, ennetamine
Välja antud: 2007
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Statistikakogumik
Failid:
Nimi SuurusFormaat
ES2007_2.pdf1.71 MBAdobe PDF
ES2007_2_inglisekeeles.pdf1.75 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Riskikäitumine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Tervisenäitajate siseriiklik ja rahvusvaheline võrdlus
Kirjeldus: Analüütiline kogumik käsitleb sotsiaalset sidusust, mida vaadeldakse eri aspektide kaudu, nagu rahvastik, haridus, töötamine, raha, tervis, sotsiaalne turvalisus ja keskkond. Info on esitatud ülevaate, diagrammide ja tabelitena.
(Ptk 8. Tervishoiuteenuste kättesaadavus; ptk. 10. Liiklusohutus kui sotsiaalne probleem)