Pealkiri: 

Eesti haiglavõrgu arengukava 2002

Väljaandja/tellija: Sotsiaalministeerium
Märksõnad: haiglad, arstiabi, finantseerimine, tervisepoliitika, koolitus, arengukavad
Välja antud: 2002
Avaldamise koht: Tallinn: Sotsiaalministeerium
Tüüp: Poliitikadokument
Failid:
Nimi SuurusFormaat
HVA2002.pdf1.14 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Eesti Haiglavõrgu Arengukava eesmärk on: tagada kvaliteetse arstiabi kättesaadavus, optimeerida kulutused haiglavõrgu rajamiseks ja toimimiseks, tagada haiglavõrgu jätkusuutlikkus.
Eesti Haiglavõrgu Arengukava 2002 on seadnud eesmärgiks töötada välja soovituslik tegevuskava, mis arvestab enamiku eelnevalt väljatöötatud arengukavade põhiseisukohti ja selgete vastuoluliste seisukohtade korral formuleerib eriarvamused.