Pealkiri: 

Eesti statistika aastaraamat 2007

Väljaandja/tellija: Statistikaamet
Märksõnad: statistika, tervishoid, tervishoiustatistika, tervishoiutöötajad, haiglad, haiglaravi, arstiabi, esmatasandi tervishoid, taastusravi, kiirabi, nakkushaigused, haigestumus, tuberkuloos, HIV, AIDS, kasvajad, vaimne tervis
Välja antud: 2007
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Statistikakogumik
Failid:
Nimi SuurusFormaat
ES2007.pdf6.09 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Nakkushaigused
Rahvastiku tervise ajatrendid
Tervisenäitajate siseriiklik ja rahvusvaheline võrdlus
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Demograafilised näitajad
Mittenakkushaigused
Vaimne tervis
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Aastaraamat esitab riiklikku aastastatistikat Eesti keskkonna, rahvastiku, sotsiaalelu ja majanduse kohta võrdluses varasemate aastatega. Vaatluse all on eelkõige ajavahemik 1990- 2006. Aastaraamatu alguses on kokkuvõtlik sotsiaal- ja majandusülevaade ning Eestit iseloomustavad teemakaardid. Omaette peatükis on esitatud võrreldavad andmed peamiselt Euroopa riikide kohta. Raamatu lõpus on statistiliste mõistete ja definitsioonide tähestikuline loend ja sisujuht.