Pealkiri: 

Eesti statistika aastaraamat 2008

Väljaandja/tellija: Statistikaamet
Märksõnad: statistika, tervishoid, tervishoiustatistika, tervishoiutöötajad, haiglad, haiglaravi, arstiabi, esmatasandi tervishoid, taastusravi, kiirabi, nakkushaigused, haigestumus, HIV, AIDS, tuberkuloos, kasvajad, vaimne tervis
Välja antud: 2008
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Statistikakogumik
Failid:
Nimi SuurusFormaat
ES2008.pdf7.15 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Nakkushaigused
Rahvastiku tervise ajatrendid
Tervisenäitajate siseriiklik ja rahvusvaheline võrdlus
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Demograafilised näitajad
Mittenakkushaigused
Vaimne tervis
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Trükis esitab olulisemat aastastatistikat keskkonna, rahvastiku ning sotsiaal- ja majanduselu kohta. Rõhuasetus on 2007. aastal, mida käsitletakse võrdluses eelmiste aastatega. Raamatu alguses on sotsiaal- ja majandusülevaade, samuti Eestit iseloomustavad teemakaardid. Omaette peatükk esitab võrreldavat statistikat peamiselt Euroopa riikide kohta. Raamatu lõpus on statistiliste mõistete ja definitsioonide tähestikuline loend ja sisujuht.
Kogumik sisaldab peatükki Tervishoid.