Pealkiri: 

Maakonnad arvudes 2004-2008

Väljaandja/tellija: Statistikaamet
Märksõnad: tervishoid, maakonnad, arstiabi, esmatasandi tervishoid, hambaravi, haiglaravi, perearstid, tervishoiustatistika
Välja antud: 2009
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Statistikakogumik
Failid:
Nimi SuurusFormaat
ES2009_3.pdf4.32 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Trükis käsitleb maakondade arengut Eesti regionaalarengu strateegias püstitatud eesmärkidest lähtudes. Maakondi võrreldakse omavahel ka teemakaartide abil, mõnda valdkonda käsitletakse põhjalikumalt. Igale Eesti maakonnale, Tallinnale ja kogu Eestile on pühendatud viie aasta sotsiaal-majanduslikku arengut kajastav peatükk, mis põhiliselt koosneb tabeli kujul esitatud infost. Maakondi iseloomustab ühesugune näitajatevalik: pindala, haldusjaotus, mitmesugused rahvastikku, haridust, tervishoidu, kuritegevust, tööhõivet, elanike sissetulekut ja kulutusi, ettevõtlust, maafondi, keskkonda jms iseloomustavad näitajad.