Pealkiri: 

Eesti statistika aastaraamat 2009

Väljaandja/tellija: Statistikaamet
Märksõnad: statistika, tervishoid, tervishoiustatistika, tervishoiutöötajad, haiglad, haiglaravi, arstiabi, esmatasandi tervishoid, taastusravi, kiirabi, nakkushaigused, haigestumus, tuberkuloos, HIV, AIDS, kasvajad, vaimne tervis
Välja antud: 2009
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Statistikakogumik
Failid:
Nimi SuurusFormaat
ES2009.pdf5.57 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Nakkushaigused
Rahvastiku tervise ajatrendid
Tervisenäitajate siseriiklik ja rahvusvaheline võrdlus
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Demograafilised näitajad
Mittenakkushaigused
Vaimne tervis
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Kogumik koondab olulisema statistilise info Eesti keskkonna, rahvastiku, sotsiaal- ja majanduselu kohta. Trükise rõhuasetus on 2008. aasta andmetel, mida võrreldakse kolme-nelja viimase aastaga. Raamatu alguses on analüütiline sotsiaal- ja majandusülevaade, samuti Eestit iseloomustavad teemakaardid. Omaette peatükk esitab võrreldavat statistikat peamiselt Euroopa riikide kohta. Raamatu lõpus on statistiliste mõistete ja definitsioonide tähestikuline loend ning sisujuht.
Kogumik sisaldab peatükki Tervishoid.