Pealkiri: 

Tervisekaitse 2005

Väljaandja/tellija: Tervisekaitseinspektsioon
Märksõnad: tervisekaitse, nakkushaigused, toiduohutus, vesi, vee kvaliteet, veekogud, immuniseerimine, vaktsineerimine, sisekliima, meedia, müra, joogivesi, kiirgus, seadused, koolid, lasteaiad
Välja antud: 2006
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Raport
Failid:
Nimi SuurusFormaat
TKI2006.pdf4 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisekaitse
Nakkushaigused
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Kirjeldus: Tervisekaitseinspektsiooni aastaraamat annab ülevaate järgmistest teemadest: Tervisekaitseinspektsiooni 2005. aasta siseauditi tulemused; tervisekaitsetemaatika meedias; nakkushaiguste esinemine ja immunoprofülaktika; laste immuniseerimine; haridus- ja sotsiaalasutuste tervisekaitseline olukord; sisekliima koolides; järelevalve toodete ja teenuste terviseohutuse üle; toiduhügieenialane järelevalve; järelevalve joogivee kvaliteedi üle; suplusvesi, supelrannad ja supluskohad; supelrandade ja supluskohtade vee kvaliteet; järelevalve korraldus füüsikaliste ohutegurite üle; mikrobioloogialaborid; 2005./2006. õppeaasta tervisekaitse spetsialistide õppes; personalia.