Pealkiri: 

Joogivee radioaktiivsusest põhjustatud terviseriski hinnang

Autorid: Lust M , Pesur E , Lepasson M , Rajamäe R , Realo E
Väljaandja/tellija: Kiirguskeskus
Märksõnad: radiatsioon, kiirguskaitse, kiirgus, vesi, joogivesi, vee kvaliteet, hinnangud, tervisekaitse, keskkonnatervis, keskkond, riskirühmad, seadused, tervisepoliitika
Välja antud: 2005
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Kiirguskeskus2005.pdf342.23 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisekaitse
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Mittenakkushaigused
Kirjeldus: Uurimustöö üldiseks eesmärgiks oli anda hinnang elanike terviseriskile, mis on põhjustatud radioaktiivse joogivee tarbimisest ning analüüsida olukorda ja teha ettepanekuid edasiste tegevuste kavandamiseks.
Uurimustöös lähtuti lähteülesandes püstitatud konkreetsetest ülesannetest ja nõudmistest. Sellele vastavalt käsitleti järgmisi teemasi:
- Eestis teostatud loodus- ja inimkeskkonna radioloogilised uuringud ja elanike kogudoos;
- joogivee radioaktiivsus EL maades ja rahvusvaheliste organisatsioonide soovitused piirangute rakendamiseks;
- probleemi ulatuse analüüs: põhjavee radioaktiivsuse uuritus Eestis ja kambrium-vendi põhjavett tarbivad elanikud;
- joogivee tarbimisest põhjustatud efektiivdoosi hinnang;
- elanike terviseriskide hinnang ja risksirühmade eristamine;
- ettepanekud tegevusteks: nõuete leevendusvõimalus, edasised uuringud ja seiresüsteem, elanike informeerimine, seadusandluse täiendamine ja praktilised meetmed.