Pealkiri: 

Eesti avalike ujulate vee kvaliteet, basseinivee kvaliteedi tõstmise ja ohutuse suurendamise teed

Autorid: Fuks-Kuus K
Märksõnad: vesi, vee kvaliteet, ohutus, tervisekaitse, seadused
Välja antud: 2009
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Fuks-Kuus2009.pdf1 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisekaitse
Kirjeldus: Tuginedes TKI järelevalve käigus tehtud basseinivee kontrollproovide tulemustele aastatel 1996-2008, on ujuja jaoks Eesti basseinivee kvaliteet aasta-aastalt parem. Siin aitas kaasa kindlasti ka seadusemuudatus, kus vananenud õigusakt asendati uue, kaasaja nõudmistele rohkem vastava õigusaktiga. Tõsi on ka see, et uuenenud õigusakt nõuab basseiniomanikult rohkem nii rahalises kui teadmiste mõttes, aga seda igati ujujate huvides.

Basseinivee kvaliteedi tõstmiseks ja ohutuse suurendamiseks tuleb:
1) juba projekteerimise lähteülesande koostamise staadiumis kindlalt määratleda, mida soovitakse ja vastavalt sellele valida sobivad seadmed, mis oleksid efektiivsed, töökindlad ja ohutud;
2) järgida nõudeid erinevate ruumide (seadmeruum, basseiniruum, kemikaalide hoiuruum jne) planeerimisel arvestades kasutaja ohutusega;
3) seadmete paigaldamisel pöörata tähelepanu ehitusjärelevalvele, vältimaks kõrvalekaldeid projekteeritud tehnoloogiast;
4) koolitada kemikaalide ja basseinivee käitlemisega tegelevat personali;
5) järgida kemikaalide ja basseinivee käitlemisega seotud nõudeid.