Pealkiri: 

Turistide alkoholi ostumahu uuring

Autorid: Ernits L , Vähi V
Väljaandja/tellija: Eesti Konjunktuuriinstituut, Põllumajandusministeerium
Märksõnad: alkohol, majandus, statistika, andmebaasid, andmed, küsitlusuuringud
Välja antud: 2007
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
EKI2007_3.pdf132.38 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Sõltuvusainete tarvitamine
Kirjeldus: Töö eesmärgiks on anda hinnang turistide poolt ostetud alkohoolsete jookide mahule ja iseloomustada selle trendi põhilistes Eesti turismipiirkondades. Turistide all mõeldakse antud töös välisturiste. Kooskõlastatult tellijaga olid töö ülesanneteks:
- leida kui suure osa moodustavad turistide kaasaostud alkoholi müügikäibest ja tarbimisest;
- kuidas on turistide alkohoolsete jookide ostud ajas muutunud;
- millised on turistide poolt enamostetud alkohoolsete jookide brändid.
Töös on kasutatud EKI poolt läbi viidud alkoholikaupluste vaatlusi ja juhatajate küsitluse ning turistide intervjueerimise vastuste tulemusi, ESA majutuste statistikat, tollistatistikat, aktsiisimaksude laekumise statistikat, EAS Turismiarengukeskuse infomaterjale, Rootsi SoRAD-i ning Soome Statistikaameti, STAKES-i ja STTV-i tehtud põhjalikke alkohoolsete jookide tarbimis- ja turistide alkoholi sisseveo uuringuid. EKI viis kaupluste küsitluse läbi 2006. aasta oktoobris 14-s Tallinna kesk- ja vanalinna ning sadamapiirkonna alkoholi- ja toidukaupluses intervjuude vormis. Turistide küsitlus intervjuudena viidi EKI poolt läbi 10. juulist kuni 20. augustini 2006.a Tallinnas turistide saabumis- ja liikumiskohtades ning turistide poolt enim külastatavates paikades Eestis.