Pealkiri: 

Elanike toitumisharjumused ja toidukaupade ostueelistused

Autorid: Lepane L
Väljaandja/tellija: Eesti Konjunktuuriinstituut
Märksõnad: toitumine, tervislik toitumine, hinnangud, hoiakud, majandus, rahulolu
Välja antud: 2007
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
EKI2007_2.pdf998.71 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Rahvastiku tervise ajatrendid
Toitumine
Kirjeldus: Käesoleva töö eesmärgiks oli elanike ostueelistuste ja toidukaubaoste mõjutavate tegurite väljaselgitamine 2006. aasta kohta, kusjuures süvendatult käsitleti toidukaupade märgistusi ja toidukaupluste omi kaubamärke. Uuringu tulemusi võrreldi varasemate EKI tarbijauuringute nende tulemustega, kus see oli näitajate ja metoodika samasuse tõttu võimalik.
Käesoleva töö ülesandeks oli uurida järgnevaid probleeme: tarbijate ostukäitumine toidukaupade ostmisel: eelistused, ostude sagedus, ostukohad, ostuotsuse jaoks olulised tegurid ja ostukohtade omadused; kodumaiste toidukaupade eelistamine ostudes ja selle muutumine ajas (alates 1996. aastast); kodumaise toidukauba mõiste tähendus elanikele; kodumaiste ja importtoidukaupade eristatavus ostmisel.; kodumaistele toidukaupadele iseloomulikud omadused aastatel 1996-2006 tarbijate hinnangute põhjal; tarbijate hinnangud kodumaiste toidukaupade valikule (sortimendile) ja kvaliteedile; kodumaiste ja importtoidukaupade osatähtsus elanike ostudes; toidukaupade etikett ja märgistused ning elanike informeeritus märgistest; toidukaupluste kaubamärkide märgatavus, ostmine, usaldusväärsus ja hinnangud.
Uuringu aluseks on EKI tarbijate paneeli küsitlus, mis viidi läbi 2007. aasta jaanuaris. Küsitlus toimus posti teel, ankeedid saadeti postiga tarbijate paneeli liikmetele ning paluti vastata 5 päeva jooksul. Täidetud ankeedid saatsid elanikud juurdelisatud ümbrikes tagasi EKI-sse. Õigeaegselt ja kvaliteetselt täidetud küsitluslehti laekus kokku 929. Kuna küsitlusele ei vastanud kõik paneeli liikmed, siis rakendati andmetöötluse käigus kaalusid vanuse, rahvuse ja soo osas, millega viidi vastanute jaotus vastavusse Eesti elanikkonna mudeliga. Antud uuringu vastanud esindavad vanuse (18-74 aastat), soo, rahvuse ja regiooni lõikes Eesti elanikkonda. Valimi suurusest tingitud viga ei ületa 95% tõenäosuse tasemel + 3,2%.