Pealkiri: 

Komplementaarne ekspertide fookusgrupi analüüs Eesti toidu mõiste, arengukavale "Eesti toit" antavate hinnangute ja arengukava edasiste rakendusvõimaluste uurimiseks (ekspertide küsitlusuuringu tulemused)

Autorid: Lepane L
Väljaandja/tellija: Eesti Konjunktuuriinstituut
Märksõnad: toitumine, tervislik toitumine, toitlustusettevõtted, hinnangud, majandus, arengukavad
Välja antud: 2006
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
EKI2006_6.pdf198.67 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Toitumine
Kirjeldus: Konkreetsed töö ülesanded olid järgmised: toidukauba eestimaiseks määratlemise alus ehk mõiste ulatus toidusektoris tegutsevatele ettevõtjate ja ekspertide hinnanguil; eesti toidu kuvand ja selle muutmise suunad ehk väärtused, mida peaks kandma eesti toit; teadlikkus arengukavast "Eesti toit"; hinnangud arengukava vajalikkusele Eesti ühiskonnas; hinnangud Eesti toidukultuuri propageerimisele ja rahulolu senise turundustegevusega; hinnangud arengukava "Eesti toit" tegevustele, arengukava väärtused ja puudujäägid; huvitatus osalemisest arengukava projektides ning ettepanekud läbiviidavate ürituste ja teavituskampaaniate osas.
Ekspertide ja toidusektoris tegutsevate ettevõtjate küsitlus toimus interneti teel juulis-augustis 2006. Küsitlusankeet, mis sisaldas 16 küsimust, neist 5 lahtist, kooskõlastati eelnevalt tellijaga (vt lisa 1). Ekspertide valimis olid esindatud toidusektoris tegutsevad mittetulundusühingud, töötlejad, väiketöötlejad- ja tootjad, talud, toitlustajad ja kokad, kaupluseketid, reisibürood, hotellid, sanatooriumid, ametikoolid, toiduteemalised ajakirjad ning riigiasutused ja omavalitsused (vt lisa 3). Küsitluslehe aadress www.ki.ee/eestitoit/ saadeti ekspertidele elektronpostiga. Mittevastanud ekspertide poole pöörduti kahel korral meeldetuletustega. Vaatamata puhkuste perioodile osaleti küsitluses meelsasti, sest eesmärgiks olnud 100 eksperdi asemel võttis uuringust osa kokku 131 eksperti.