Pealkiri: 

Elanike toitumisharjumused ja toidukaupade ostueelistused

Autorid: Lepane L
Väljaandja/tellija: Eesti Konjunktuuriinstituut
Märksõnad: toitumine, tervislik toitumine, hinnangud, hoiakud, majandus, rahulolu
Välja antud: 2006
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
EKI2006_5.pdf932.17 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Toitumine
Rahvastiku tervise ajatrendid
Kirjeldus: Käesoleva töö ülesanded olid järgnevad: Eesti elanike rahulolu oma toitumise ja toitumisharjumustega, soovitavad muutused; tervisliku toitumise tähendus, tähtsus elanikele ja järgimine; toidukaupade ostueelistused, ostuotsuse jaoks olulised tegurid, ostukohtade eelistused ja tarbijate jaoks olulised ostukohtade omadused; toidukaupade päritolu tähtsus elanikele aegreana alates 1996-ndast aastast; kodumaise toidukauba mõiste tähendus elanikele; kodumaistele toidukaupadele iseloomulikud omadused aastatel 1996-2005 tarbijate hinnangute põhjal; kodumaiste ja importtoidukaupade osatähtsus elanike ostudes; kodumaiste ja importtoidukaupade eristatavus ostmisel.
Töö on koostatud EKI tarbijapaneeli küsitluse põhjal, mis viidi läbi 2005. aasta oktoobris-novembris. Küsitluslehed saadeti elanikele posti teel ning paluti vastata 5 päeva jooksul. Täidetud ankeedid saatsid elanikud juurdelisatud ümbrikes tagasi EKI-sse. Õigeaegselt ja kvaliteetselt täidetud küsitluslehti laekus kokku 985. Kuna küsitlusele ei vastanud kõik paneeli liikmed, siis rakendati andmetöötluse käigus vanuse osas kaalusid, millega viidi tegelik valim vastavusse Eesti elanikkonna mudeliga. Antud uuringu valim on esinduslik vanuse (18-74 aastat), soo, rahvuse ja regiooni lõikes ning tulemused on seetõttu laiendatavad kogu Eesti elanikkonnale. Valimi suurusest tingitud viga ei ületa 95% tõenäosuse tasemel + 3,2%.