Pealkiri: 

Lastevanemate hinnangud oma pere laste toitumisharjumustele (elanike küsitlusuuringu tulemused)

Autorid: Lepane L
Väljaandja/tellija: Eesti Konjunktuuriinstituut
Märksõnad: toitumine, perekond, lapsed, noored, lapsevanemad, tervislik toitumine, hinnangud
Välja antud: 2006
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
EKI2006_4.pdf757.98 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Toitumine
Kirjeldus: Töö eesmärgiks oli selgitada välja lastevanemate või laste toitmisega tegelevate pereliikmete (vanavanemad, õed, vennad jt) hinnangud oma pere laste toitumisele ja toitumisharjumustele.
Uuringu ülesandeks oli analüüsida järgnevaid aspekte: vanemate hinnangud laste toitumisele ja rahulolematuse põhjused; tegurid, mida jälgitakse lastele tervisliku toidu ostmisel; tervislikkuse seisukohast oluliste toiduainete tarbimine pere laste hulgas (keskmiselt); laste tavapärased toitumisharjumused - söögikohad ja sooja toidu söömine kodus; road, mida lapsed söövad argipäeviti; vanemate hinnangud laste toitumisharjumusi mõjutavatele teguritele; vanemate hinnangud toitainete sisaldusele laste toidus; toidulisandite ja vitamiinide andmise ulatus lastele ning vanemate eelistused.
Uuring põhineb EKI tarbijate paneeli kirjalikul küsitlusel, mis viidi läbi 2006. aasta jaanuaris-veebruaris. Küsitluslehed saadeti elanikele posti teel ning paluti vastata 5 päeva jooksul. Täidetud ankeedid saatsid elanikud juurdelisatud ümbrikes tagasi EKI-sse. Õigeaegselt ja kvaliteetselt täidetud küsitluslehti laekus kokku 1033, millest peres olevate 0-17-aastaste laste toitmisega tegeles 480 inimest, s.h ka vanavanemad, tädid-onud, õed-vennad, kuid igast perest vastas küsitlusele vaid üks inimene. Kuna uuringus ei osalenud kõik paneeli liikmed, rakendati andmetöötluse käigus rahvuse osas kaalusid. Antud uuringu valim on esinduslik regiooni ja rahvuse lõikes ning tulemusi saab laiendada Eesti alaealiste lastega peredele. Valimi suurusest tingitud viga ei ületa 95% tõenäosuse tasemel + 4,5%.