Pealkiri: 

Alkoholi tarbimine ja alkoholipoliitika (elanike hinnangute alusel)

Autorid: Ahermaa E
Väljaandja/tellija: Eesti Konjunktuuriinstituut
Märksõnad: alkohol, tervisepoliitika, hinnangud, liikluskäitumine, noored, lapsed, kuritegevus, perevägivald
Välja antud: 2006
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
EKI2006_3.pdf214.26 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Sõltuvusainete tarvitamine
Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Riskikäitumine
Kirjeldus: Käesoleva töö eesmärgiks on välja selgitada elanike alkoholi tarbimise harjumused ning suhtumine riigi alkoholipoliitikasse. Sellest tulenevalt on töö jaotatud kaheks peatükiks. Esimene peatükk kajastab elanike hinnanguid enda alkoholi tarbimisele, tarbimiseelistusi erinevate alkohoolsete jookide liikide lõikes ning hinnanguid alkoholi tarbimisest tulenevatele probleemidele. Teine peatükk keskendub riikliku alkoholipoliitika problemaatikale. Analüüsi tulemused kajastavad 2005. aasta olukorda ning muutusi, võrreldes aastatega 1998-2004.
Uurimistöö tugineb 984 Eesti elaniku kirjalikule küsitlusele (teostatud 2005. a novembris). Küsitletud kuuluvad EKI tarbijate paneeli koosseisu ning esindavad läbilõiget Eesti elanikest soo, rahvuse, elukoha, regiooni, vanuse (18-74 eluaastat), hariduse ja netosissetuleku (leibkonnaliikme kohta kuus) järgi. Representatiivsuse tagamiseks on tulemused vanuse järgi kaalutud.