Pealkiri: 

Töökeskkonna uuring

Väljaandja/tellija: Emor
Märksõnad: tööandjad, töötajad, töö, töökeskkond, töötervishoid, tööohutus, tööõnnetused, töötingimused, hinnangud, ettevõtjad, küsitlusuuringud
Välja antud: 2000
Avaldamise koht: Tallinn: Välisministeerium; Sotsiaalministeerium
Tüüp: Uuring/analüüs
Link: http://osh.sm.ee/research/index_ee.stm
Alamvaldkonnad:Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Kirjeldus: Uuringu eesmärk oli selgitada välja ettevõtete/asutuste esindajate hinnangud oma töökeskkonnale (töötervishoiu ja tööohutuse alal) ja saada ülevaade töötajatepoolsetest hinnangutest. Seetõttu koosnes uuring kahest iseseisvast poolest:
1. ettevõtete/asutuste küsitlus, kus vaadeldi tööandjate hinnanguid töökeskkonnale;
2. töötajate küsitlus, kus oma töökeskkonna erinevaid parameetreid hindasid töövõtjad.
Aruande esimeses osas on esitatud tööandjate hinnangud oma ettevõtte/asutuse töökeskkonnale, teises osas on toodud võrdlevalt töötajate hinnangud. Uuringu tulemused on esitatud graafiliselt koos lühikommentaaridega. Lisas on esitatud metoodika ja valimite kirjeldused, uuringu küsimustikud ja tulemused tabeljaotustena.