Pealkiri: 

Eesti statistika aastaraamat 2006

Väljaandja/tellija: Statistikaamet
Märksõnad: statistika, tervishoid, tervishoiustatistika, tervishoiutöötajad, haiglad, haiglaravi, arstiabi, esmatasandi tervishoid, taastusravi, kiirabi, nakkushaigused, haigestumus, tuberkuloos, HIV, AIDS, kasvajad, vaimne tervis
Välja antud: 2006
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Statistikakogumik
Failid:
Nimi SuurusFormaat
ES2006.pdf5.13 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Demograafilised näitajad
Rahvastiku tervise ajatrendid
Nakkushaigused
Mittenakkushaigused
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Vaimne tervis
Tervisenäitajate siseriiklik ja rahvusvaheline võrdlus
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Aastaraamat esitab riiklikku statistikat Eesti keskkonna, rahvastiku, sotsiaalelu ja majanduse kohta peamiselt aastaist 1990-2005. Majandust ja sotsiaalelu iseloomustab lühidalt sotsiaal ja majandusülevaade. Omaette peatükk annab võrdlevaid andmeid teiste riikide kohta.