Pealkiri: 

Sotsiaalne ebavõrdsus

Väljaandja/tellija: Statistikaamet
Märksõnad: ebavõrdsus, sotsiaalne kihistumine, mehed, naised, tervisekäitumine, suitsetamine, alkohol, toitumine, haridustase, terviseteenused, kulud, tervisepoliitika
Välja antud: 2007
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Statistikakogumik
Failid:
Nimi SuurusFormaat
ES2007_3.pdf4.67 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Rahvastiku tervise ajatrendid
Toitumine
Sõltuvusainete tarvitamine
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Kirjeldus: Kogumik analüüsib sotsiaalset ebavõrdsust Eesti ühiskonnas. Ebavõrdsust käsitletakse laias tähenduses - lisaks sissetuleku jaotumisele inimeste vahel pööratakse tähelepanu ka sotsiaalse, kultuurilise ja tervise ressursi jagunemisele. Samuti analüüsitakse ebavõrdsuse edasikandumist ühelt põlvkonnalt teisele.
(Ptk. "Ebavõrdsus tervises - lahendamata väljakutse")