Pealkiri: 

Elanike toitumisharjumused ja toidukaupade ostueelistused

Autorid: Lepane L
Väljaandja/tellija: Eesti Konjunktuuriinstituut
Märksõnad: toitumine, tervislik toitumine, hinnangud, hoiakud, majandus, rahulolu, alkohol
Välja antud: 2005
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
EKI2005_3.pdf316.55 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Toitumine
Rahvastiku tervise ajatrendid
Kirjeldus: Töö eesmärgiks oli elanike ostueelistuste ja toidukaubaoste mõjutavate tegurite uurimine ja elanike hulgas enam tunnustust leidnud Eesti toidukaubatootjate väljaselgitamine. Lisaks uuriti elanike toitumisharjumusi ja hinnanguid viina tooraine ning toiduainete varumise kohta enne liitumist Euroopa Liiduga. Uuringu tulemusi on võrreldud EKI eelnevate analoogiliste uurimistöödega.
Käesoleva töö ülesanded olid järgnevad: uurida elanike ostukäitumist, ostuotsuse jaoks olulisi tegureid, ostukohtade eelistusi ja tarbija jaoks olulisi ostukoha omadusi; uurida elanike huvi toidukaupade etikettide ja märgistuste vastu, nende tähtsust ostuotsuse (valiku) tegemisel ja märgistuste tähendustest arusaamist; uurida toidukaupade päritolu tähtsust elanikele, kodumaise toidukauba mõiste tähendust elanikele ja pettumisi arvatava kodumaise toidukauba ostmisel; analüüsida kodumaistele toidukaupadele antud hinnangute, hoiakute ja tarbimiskäitumise muutumist ajavahemikul 1996-2004; analüüsida elanike hinnanguid kodumaiste toidukaupade valikule; selgitada välja kodumaiste ja importtoidukaupade osatähtsus elanike ostudes; selgitada välja elanike hulgas enam tunnustust leidnud Eesti toidukaupade tootjad; selgitada elanike toitumisharjumusi hommiku-, lõuna- ja õhtusöögi osas; uurida elanike hinnanguid viina tooraine kohta; analüüsida elanike ostukäitumist seoses toidukaupade hindade muutumisega Euroopa Liiduga ühinemisel.
Töö aluseks on EKI tarbijapaneeli küsitlus, mis viidi läbi veebruaris-märtsis 2005.
Küsitluslehed saadeti elanikele posti teel ning vastajatel paluti ankeet täita 5 päeva jooksul ning saata see juurdepandud ümbrikus tagasi EKI-sse. Õigeaegselt ja kvaliteetselt täidetud küsitluslehti laekus kokku 730.