Pealkiri: 

Elanike suhtumine mahepõllumajandustoodetesse ja geneetiliselt muundatud põllumajandussaadustesse (elanike küsitlusuuringu tulemused)

Autorid: Lepane L
Väljaandja/tellija: Eesti Konjunktuuriinstituut
Märksõnad: toitumine, majandus, toiduohutus, tervislik toitumine
Välja antud: 2005
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
EKI2005_2.pdf226.03 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Toitumine
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Kirjeldus: Töö eesmärgiks oli selgitada välja mahepõllumajanduslike toiduainete kuvand ja elanike teadlikkus mahetoidust. Samuti uuriti elanike suhtumisi ja hoiakuid geneetiliselt muundatud toiduainetesse. Uuringu tulemusi on võrreldud EKI eelnevate uurimistöödega.
Käesoleva töö ülesanded olid järgnevad: analüüsida Eesti elanike teadlikkust mahepõllumajanduslikest toiduainetest; uurida elanike huvi toidukaupade märgistuste vastu, märgistuste jälgimist, nende tähtsust ostuotsuse (valiku) tegemisel ja tähendustest arusaamist (sh. Mahemärgist); selgitada välja elanike teadmised mahe- ja tavatoidu erinevuste kohta; uurida mahetoodete ostueelistusi, ostmiste või mitteostmiste põhjusi ja huvi konkreetsete mahetoodete vastu; selgitada välja mahetoitude müügikohtade eelistused; uurida, millist hinda on elanikud valmis maksma mahetoitude eest, nn hinnaelastsust; analüüsida mahetoitude ostmist mõjutavaid tegureid;
II
Uurida tarbijate suhtumisi ja hoiakuid geneetiliselt muundatud toiduainetesse; analüüsida elanike infovajadust geneetiliselt muundatud organismide kohta; selgitada välja elanike huvi osta geneetiliselt muundatud põllumajandussaadusi.

Töö aluseks on EKI tarbijapaneeli küsitlus, mis viidi läbi veebruaris-märtsis 2005. Küsitluslehed saadeti elanikele posti teel ning vastajatel paluti ankeet täita 5 päeva jooksul ning saata see juurdepandud ümbrikus tagasi EKI-sse. Õigeaegselt ja kvaliteetselt täidetud küsitluslehti laekus kokku 730.