Pealkiri: 

Elanike toitumisharjumused ja toidukaupade ostueelistused

Autorid: Lepane L
Väljaandja/tellija: Eesti Konjunktuuriinstituut
Märksõnad: toitumine, tervislik toitumine, hinnangud, hoiakud, majandus, rahulolu, toitlustusettevõtted, toiduohutus
Välja antud: 2004
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
EKI2004_2.pdf1.14 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Toitumine
Rahvastiku tervise ajatrendid
Kirjeldus: Töö eesmärgiks oli elanike toitumisharjumuste, tervisliku toitumise, toiduga seotud ohtude, ostueelistuste ja toidukaubaoste mõjutavate tegurite uurimine; elanike lemmiktoidukaubatootjate, lemmiktoidu ning tüüpilise Eesti toidu väljaselgitamine. Samuti uuriti tarbijate hinnanguid toidukaupade hindade muutumisele seoses ühinemisega Euroopa Liiduga, sellega seotud toiduainete varumise kavatsusi ja varumist. Uuringu tulemusi on võrreldud EKI eelnevate analoogiliste uurimistöödega.
Käesoleva töö ülesanded olid järgnevad: analüüsida Eesti elanike rahulolu oma toitumise ja toitumisharjumustega; uurida tervisliku toitumise tähendust ja tähtsust elanikele; uurida elanike hinnangut toiduhügieeni olukorrale Eesti toitlustus- ja ostukohtades; uurida toidukaupade päritolu tähtsust elanikele; selgitada välja kodumaiste ja importtoidukaupade osatähtsus elanike ostudes; uurida elanike ostukäitumist, ostuotsuse jaoks olulisi tegureid, ostukohtade eelistusi ja tarbija jaoks olulisi ostukoha omadusi; analüüsida kodumaistele toidukaupadele antud hinnangute, hoiakute ja tarbimiskäitumise muutumist ajavahemikul 1996-2003; analüüsida elanike hinnanguid kodumaiste toidukaupade valikule ja kvaliteedile; uurida tegureid, mis mõjutavad elanikke uusi toidutooteid ostma; analüüsida uute toodete võimalikke reklaamikanaleid, kust tarbijad saaksid kätte kõige operatiivsema info ettevõtete uute (tervislike) toodete kohta; selgitada välja elanike hulgas enam tunnustust leidnud Eesti toidukaupade tootjad; selgitada, milline on elanike arvates tüüpiline Eesti toit ja toidutoode; analüüsida elanike hinnanguid ja ostukäitumist seoses toidukaupade hindade muutumisega Euroopa Liiduga ühinemisel.
Töö aluseks on EKI tarbijapaneeli küsitlus, mis viidi läbi jaanuaris 2004. Küsitluslehed saadeti elanikele posti teel ning vastajatel paluti ankeet täita 5 päeva jooksul ning saata see juurdepandud ümbrikus tagasi EKI-sse. Õigeaegselt ja kvaliteetselt täidetud küsitluslehti laekus kokku 706.