Pealkiri: 

Vägivald ja naiste tervis

Autorid: Pettai I , Proos I
Väljaandja/tellija: Eesti Avatud Ühiskonna Instituut
Märksõnad: naised, vägivald, vaimne vägivald, füüsiline vägivald, perevägivald, seksuaalne vägivald, traumad, tervishoid, arstiabi, arstid, tervislik seisund, koolivägivald
Välja antud: 2003
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Pettai2003.pdf709.83 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Vaimne tervis
Reproduktiivtervis
Traumad
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Uuring viidi läbi mai-juuni 2003. Uuringus küsitleti intervjuu meetodil 1 008 inimest, vanuses 15-74. Küsitletutest oli naisi 538 ja mehi 468. Uuringu valim koostati juhumeetodil ning see oli esinduslik rahvastiku mudeli suhtes. Uuringu tulemusi saab interpreteerida kui Eestile iseloomulikke seoseid ja trende.
Uuring võimaldab anda objektiivse ülevaate Eestis toimepandava vägivalla tagajärgedest naiste tervislikule seisundile.
Otsiti vastuseid küsimustele: kui paljud ohvrid ja kui sageli, vaimse, füüsilise ja seksuaalse vägivalla all kannatavad; millised on ohvrite vigastused, psühholoogilised traumad jne; kui paljud ohvrid saavad vägivallajuhtumite korral meditsiinilist abi; miks paljud ohvrid ei pöördu arsti poole; mida peaks meditsiinisüsteemis muutuma, et ohvrid usaldaksid arsti poole pöörduda; millist abi ohvrid meditsiinisüsteemilt ootavad?