Pealkiri: 

Elanike toitumisharjumused ja toidukaupade ostueelistused sõltuvalt kaupade päritolust (kodumaine või import)

Autorid: Parts O
Väljaandja/tellija: Eesti Konjunktuuriinstituut
Märksõnad: toitumine, tervislik toitumine, hinnangud, hoiakud, majandus, rahulolu, toitlustusettevõtted, toiduohutus
Välja antud: 2003
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
EKI2003_3.pdf478.03 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Toitumine
Rahvastiku tervise ajatrendid
Kirjeldus: Töö eesmärkideks oli uurida tegureid, mis kujundavad ja mõjutavad elanike toitumisharjumusi, toidu tervislikkust, toiduohutust ning toidukaupade ostueelistusi sõltuvalt kaupade päritolust. Uuringu tulemusi on võrreldud EKI analoogiliste uurimistöödega.
Käesoleva töö ülesanded olid järgnevad: analüüsida Eesti elanike rahulolu oma toidu ja toitumisharjumustega; uurida tervisliku toitumise levikut ja tähtsust elanikele; uurida elanike hinnangut toiduhügieeni olukorrale Eesti toitlustus- ja ostukohtades; uurida toidukaupade päritolu tähtsust elanikele; selgitada välja kodumaiste ja importtoidukaupade osatähtsus elanike ostudes; uurida elanike ostukäitumist ja ostukohtade eelistusi; analüüsida kodumaistele toidukaupadele antud hinnangute, hoiakute ja tarbimiskäitumise muutumist ajavahemikul 1996-2002; analüüsida elanike hinnanguid kodumaiste toidukaupade kvaliteedile (maitseomadused, pakend, hind jne); kirjeldada elanike hinnanguid kodumaiste toidukaupade väljapanekule kauplustes; uurida tegureid, mis mõjutavad elanikke uusi toidutooteid ostma; analüüsida uute toodete võimalikke reklaamikanaleid, kust tarbijad saaksid kätte kõige operatiivsema info ettevõtete uute (tervislike) toodete kohta; selgitada välja elanike hulgas enam tunnustust leidnud Eesti toidukaupade tootjad ning kodumaiste tootjate kõige meeldejäävamad toidutooted; selgitada välja elanike ettepanekud kodumaiste toidukaupade konkurentsivõime
tõstmiseks.
Töö baseerub Eesti elanike küsitlusel. Küsitlus viidi läbi EKI tarbijapaneeli liikmete hulgas. Küsitluslehed, mis eelnevalt kooskõlastati tellijaga, saadeti elanikele laiali posti teel. Kokku laekus õigeaegselt ja kvaliteetselt täidetud küsitluslehti 781.