Pealkiri: 

Alkoholipoliitika areng Euroopa Liidu riikides viimastel aastakümnetel

Autorid: Ahermaa E
Väljaandja/tellija: Eesti Konjunktuuriinstituut
Märksõnad: tervisepoliitika, alkohol, seadused, majandus
Välja antud: 2003
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
EKI2003_2.pdf308.08 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Sõltuvusainete tarvitamine
Tervisenäitajate siseriiklik ja rahvusvaheline võrdlus
Rahvastiku tervise ajatrendid
Kirjeldus: Antud töö eesmärgiks on kajastada Euroopa Liidus aset leidnud alkoholipoliitika muutuste trende ning anda ülevaade ka kaasnenud tarbimise tendentsidest. Sellest tulenevalt on töö jaotatud kaheks osaks, millest I peatükk keskendub alkoholipoliitika küsimustele ning II peatükk tarbimise analüüsile. Vaatluse all on ajaperiood alates 1950. aastast ning analüüs põhineb riikide omavahelistel võrdlustel. Uurimistöös on analüüsi lülitatud peale Euroopa Liidu riikide ka Norra, mille kohta oli võimalik saada adekvaatset informatsiooni.