Pealkiri: 

Alkoholi tarbimine ja alkoholipoliitika (elanike hinnangute alusel)

Autorid: Ahermaa E
Väljaandja/tellija: Eesti Konjunktuuriinstituut
Märksõnad: alkohol, noored, mehed, naised, hinnangud, liikluskäitumine, tervisepoliitika, lapsed, meedia, reklaam, seadused
Välja antud: 2003
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
EKI2003.pdf428.05 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Riskikäitumine
Sõltuvusainete tarvitamine
Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Kirjeldus: Antud töö eesmärgiks on välja selgitada elanike alkoholi tarbimise harjumused ning suhtumine riigi alkoholipoliitikasse. Sellest tulenevalt on töö jaotatud kaheks peatükiks. Esimene peatükk kajastab elanike eelistusi alkoholi tarbimisel erinevate alkohoolsete jookide liikide lõikes ning hinnanguid alkoholi tarbimisest tulenevatele probleemidele. Teine peatükk keskendub riikliku alkoholipoliitika problemaatikale. Analüüsi tulemused kajastavad 2003. aasta olukorda ning muutusi, võrreldes aastatega 1998-2002. Peatükkide lõikes on tulemused esitatud ka graafiliselt. Uurimistöö tugineb 824 Eesti elaniku kirjalikule küsitlusele, mis viidi läbi 2003. aasta novembris. Küsitletud kuuluvad EKI tarbijate paneeli koosseisu ning esindavad läbilõiget Eesti elanikest soo, rahvuse, elukoha, regiooni, vanuse (18-75 eluaastat), hariduse ja netosissetuleku (pereliikme kohta kuus) järgi.