Pealkiri: 

Vägivalla mõju naiste tervisele: meedikute küsitluse tulemused

Autorid: Kase H , Pettai I
Väljaandja/tellija: Eesti Avatud Ühiskonna Instituut
Märksõnad: naised, vägivald, füüsiline vägivald, vaimne vägivald, perevägivald, seksuaalne vägivald, traumad, tervishoiutöötajad
Välja antud: 2003
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Kase2003.pdf635.61 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Traumad
Reproduktiivtervis
Vaimne tervis
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Uuringu eesmärgiks oli kaardistada meditsiinisüsteemi valmisolekut vägivalla ohvreid abistada. Uuring viidi läbi märtsis-aprillis 2003. Küsitleti 163 eri valdkondade spetsialisti, kelle seas olid enam esindatud ämmaemandad, günekoloogid, perearstid, meditsiiniõed ja traumatoloogid.
Küsitluse eesmärgiks oli kaardistada meditsiinisüsteemi valmisolekut vägivalla ohvreid abistada. Otsiti vastuseid küsimustele: kui sageli meedikud naistevastase vägivalla ohvritega kokku puutuvad ja millist abi neile osutavad; millised on meedikute probleemid ja takistused naistevastase vägivalla ohvrite abistamisel; kuivõrd on takistuseks ohvrite vähene usaldus arstide vastu, kuivõrd arstiabi halb kättesaadavus, kuivõrd meedikute hoiakud ja stereotüüpsed hinnangud ohvrite suhtes jne; mida saaks ja tuleks Eesti tervishoiukorralduses muuta, et kõik naistevastase vägivalla ohvrid saaksid õigeaegselt arstiabi?