Pealkiri: 

Ämmaemandusabi mudelid ja nende kulutõhusus

Autorid: Põllumaa S
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool: Tervishoiu instituut
Märksõnad: rasedus, sünd, terviseteenused, tervishoiukorraldus, tervishoid, kulud, eriarstid, arstid, rahulolu
Välja antud: 2008
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Põllumaa2008.pdf356.74 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Töö eesmärk oli analüüsida ämmaemandusabi teenuse osutamise mudeleid ante- ja postnataalses abis ning mudelite kulutõhusust ja selle reguleerimisvõimalusi.
Eesmärgist lähtuvalt püstitati ülesanne kirjeldada ante- ja postnataalset ämmaemandusabi teenuse osutamise erinevate mudelite kaudu ning selgitada mudelite kulutõhususe hindamise ja reguleerimise võimalusi Eestis.
Töös lähtuti seisukohast, et iseseisev ämmaemandusabi teenus on meditsiiniliselt sama efektiivne, kuid odavam kui alternatiivid. Uurimuse objektiks oli rasedate jälgimisega tegelevate tervishoiuasutuste ämmaemandate ja naistearstide arvamus nende poolt ante- ja postnataalses jälgimises kasutatavate mudelite ja teenuse osutamiseks kulutatud aja kohta. Ankeete jagati üheksas asutuses kokku 130, neist 70 ämmaemandatele ja 60 arstidele. Tagastati 76 ankeeti (tagastamise protsent 58,5%).
Järeldused uurimusest:
(1) Kui külastuste arv raseduse kestel jääb traditsiooniliseks (keskmiselt 10 visiiti raseduse jooksul), aga seni laialdaselt kasutusel olevad kulukad dubleerivad "arst-ämmaemand" mudelid (B-II, C) või pädevusi ratsionaalselt mittekasutav mudel D asendada oluliselt kuluefektiivsemate mudelitega (A-I, AII, B-I), annaks see olulise tervishoiukulusid säästva efekti.
(2) Kuna keskmise visiitide arvu vähendamine tradistiooniliselt kümnelt seitsme kaheksani ei mõju negatiivselt teenusega rahulolule ega ema-lapse tervisetulemitele, aga võimaldab kulusid kokku hoida, tuleb selle kulutõhusa muudatuse kasutamist tõsiselt kaaluda.

Kokkuvõtvalt leiti, et ämmaemandusabi teenus on odavam ning kulu-tõhusam kui naistearsti poolt osutatav eriarstiabi ning üleminek ämmaemandusabi teenuse laialdasemale kasutamisele võimaldab vähendada kulutusi ante- ja postnataalses abis.