Pealkiri: 

Autonoomia ja informeeritud nõusolek arsti-patsiendi suhetes

Autorid: Kaasik M
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool: Tervishoiu instituut
Märksõnad: patsiendid, arstid, eetika, demograafilised näitajad, sotsiaalmajanduslikud näitajad, terviseteenused, hinnangud
Välja antud: 2008
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Kaasik2008.pdf652 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Kirjeldus: Käesoleva töö teemavaliku põhilisteks argumentideks on patsiendi autonoomia austamise põhimõtte suur tähtsus kaasaegses meditsiinieetikas ning seda puudutavate vastavate kvantitatiivsete uuringute puudumine Eestis, mistõttu puudub ka selge arusaam sellest, kuidas tegelikult suhtuvad autonoomiasse Eesti patsiendid ja arstid. Leian, et antud uuringu tähtsus Eesti meditsiinieetikale võiks olla päris oluline, sest sellega püütakse esmakordselt täpsemalt kirjeldada, kuidas meie arstid ja patsiendid hindavad patsiendi autonoomia austamist ja informeeritud nõusolekut meditsiinilises tegevuses.
Uuringu tulemusena selgus, et patsiendid on väheteadlikud oma autonoomiast. Nad usaldaksid oma raviküsimused arsti kui professionaali hooleks, mis tegelikkuses tähendab seda, et nad toetavad seega arstlikku domineerimist. Küsitletud arstide hoiak on samuti arstlikku paternalismi pooldav ja patsiendi autonoomiat mitte kuigi oluliseks pidav. Patsientide hoiakud sõltuvad nende east, haridusest ja sotsiaalsest taustast. Nooremad, haritumad ja töötavad patsiendid peavad patsiendi autonoomiat tähtsaks. Vanemad ja vähemharitumad patsiendid usaldaksid otsustamise arsti kui professionaali hooleks. Kokkuvõtvalt võiks öelda, et meil ollakse autonoomia ja informeeritud nõsuolekuga teatud ülemineku faasis, kus asjaosalistel ilmnevad samas küsimuses õige erinevad ja omavahel isegi mõneti vastukäivad arvamused.