Pealkiri: 

Operatsioonijärgse valuravi juhendi mõju hindamine: sekkumisuuring

Autorid: Valk H
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool: Tervishoiu instituut
Märksõnad: valu, haiglaravi, patsiendid, hinnangud
Välja antud: 2008
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Valk2008.pdf818.46 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Käesolevas magistritöös uuritakse operatsioonijärgse valuravi juhendi rakendamise ehk sekkumise mõju valuravi kvaliteedile. Töö eesmärkideks oli kirjeldada patsientide operatsioonijärgse valu hinnanguid ja valuvaigistite kasutust enne sekkumist ning hinnata juhendi mõju valuravi kvaliteedile pärast sekkumist.
Uuring viidi läbi SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla kolmes ortopeedia osakonnas kahes etapis 2005. aasta septembrist kuni 2006. aasta aprillini. Esimeses etapis kirjeldati valu tugevuse hinnanguid ja valuvaigistite kasutust patsientidel, kellele oli tehtud totaalne endoproteesimine põlvel või puusal. Teises etapis viidi läbi lihtpime võrdlusrühmaga sekkumisuuring: ühes osakonnas rakendati operatsioonijärgset valuravi juhendit (sekkumisrühm) ja kahes mitte (kontrollrühm).
Uuringus osales kokku 206 patsienti, neist 104 esimeses ja 102 teises etapis. Operatsioonijärgse valu tugevuse mõõtmiseks kasutati mõlemas etapis käesoleva uuringu jaoks kohandatud Briti Valu Seltsi (British Pain Society) valu hindamise küsimustikku. Uuritavate tausta- ja kliiniliste andmete kogumiseks kasutati patsiendi andmekaarti, mis täideti haiguslugude põhjal.
Uuringu 1. etapis selgus, et numbrilisel skaalal (numerical rating scale, NRS) hindasid patsiendid rahuolekus oma valu nõrgaks (keskmiselt alla 2,5 palli 10-pallisel skaalal mõõdetuna), kuid liigutamisel ja keskmiselt kogu operatsioonijärgsel perioodil mõõdukaks (keskmiselt üle 4 palli). Enamus mitteepiduraalselt antud valuvaigisteid (üle kahe kolmandiku) manustati lihasesiseste süstetena.
Uuringu 2. etapi tulemustest ilmnes, et pärast juhendi rakendamist olid sekkumisrühma patsientide valu hinnangud oluliselt madalamad võrreldes kontrollrühmaga, võttes arvesse patsiendi vanuse ja operatsioonitüübi. Keskmine erinevus NRS skaalal oli 1 pall. Märkimisväärselt erinesid ka mitteepiduraalselt kasutatavate ravimite manustamisviisid. Sekkumisrühmas anti 94% valuvaigistitest suukaudselt võrreldes 16%-ga kontrollrühmas.
Kokkuvõtteks saab öelda, et operatsioonijärgse valuravi juhendi rakendamisel oli positiivne mõju valuravi kvaliteedile, mis avaldus väiksemates valu tugevuse hinnangutes, regulaarsemas valuvaigistite kasutuses ning suukaudse manustamisviisi eelistamises.