Pealkiri: 

Väikelaste väärkohtlemine Ida-Virumaal: millised on meditsiinilised andmeallikad probleemi tuvastamiseks?

Autorid: Kuusemäe K
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool: Tervishoiu instituut
Märksõnad: andmebaasid, andmed, lapsed, lapsevanemad, traumad, väärkohtlemine, imikud, hooletus
Välja antud: 2007
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Kuusemäe2007.pdf199.44 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Traumad
Kirjeldus: Väikelaste väärkohtlemine on tõsine rahvatervise probleem, millele on hakatud üha enam tähelepanu pöörama ka Eestis. Enamlevinud väikelaste väärkohtlemise liigiks on Eestis hooletussejätmine, mille tagajärjel tekkinud mürgistused ja vigastused põhjustavad lastel tõsiseid tervisekahjustusi.
Antud magistritöö eesmärgiks oli anda ülevaade Ida-Virumaal 0-5 aastastel lastel enam esinevatest mürgistustest ja vigastustest, kasutades selleks meditsiiniliste andmeallikatena saadud haiguslugusid.
Uuritavateks olid 2003-2005 Ida-Virumaal hospitaliseeritud lapsed vanuses 0-5 eluaastat, kellel oli haiglas diagnoositud RHK-10 koodid S00-T98 (vigastused, mürgistused ja teatavad muud välispõhjuste toime tagajärjed). Aastatel 2003-2005 olid Ida-Virumaal väikelaste hospitaliseerimiseks järgmised haiglad: Jõhvi Lastehaigla kuni 2004. aastani, SA Ida-Viru Keskhaigla lasteosakond ja SA Narva Haigla lasteosakond.
Tegemist oli kirjeldava uuringuga, mille käigus täideti 101 andmekogumisvormi. Lisaks saadi Ida-Viru Kiirabilt vigastuste ja mürgistustega pöördunud laste agregeeritud andmebaas ja seda võrreldi enda moodustatud andmebaasiga.
Käesoleva magistritöö tulemustest võib järeldada, et kuni kaheaastastel lastel esineb enam põletusi, 2 ja 4 vanusaasta vahel on sagedasemad mürgistused, ning 4-5 aastaste vanusgrupis prevaleeruvad luumurrud ja põrutused. Paljudel juhtudel on õnnetusjuhtumi põhjustanud lapse hooletussejätmine. Kiirabi andmebaasi ja haiguslugude andmebaasi
võrdlemine ei ole võimalik, kuna neid ei saa omavahel linkida. Haiguslugudes ja kiirabi andmebaasis esinesid olulised puudused, mis raskendasid nende kasutamist andmeallikana laste väärkohtlemise kirjeldamisel.