Pealkiri: 

Surrogaatide ja illegaalse alkoholi tarvitamine Tallinnas: kiirhinnangu meetod

Autorid: Raju K
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool: Tervishoiu instituut
Märksõnad: alkohol, meedia, sotsiaalprobleemid, alkoholism, tervislik seisund, seadused
Välja antud: 2007
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Raju2007.pdf663.77 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Sõltuvusainete tarvitamine
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Kirjeldus: Käesoleva magistritöö eesmärgiks on anda kiirhinnangu meetodil ülevaade illegaalse alkoholi ja surrogaatide kättesaadavusest ja tarbimise ulatusest Tallinnas. Uurimus viidi läbi Tallinnas 2006. aasta mais uurijate meeskonna poolt. Kiirhinnangu meetodi käigus kasutati nelja andmete kogumise tehnikat: võtmeisikute (n=22) ja sihtgrupi intervjuusid (n=33), illegaalse- ja surrogaatalkoholi tarbimise ja müügikohtade vaatlust (n=36) ning Eesti ajakirjanduses aastatel 2002-2006 ilmunud vastavateemaliste artiklite analüüsi (n=32).
Uuringust selgus, et enamus (78%) surrogaatide ja illegaalse alkoholi tarvitajatest on asotsiaalsete eluviisidega mehed, keskmise vanusega 48,7± 10,2 aastat, kolmandik nendest tarvitas alkoholi iga päev. Kolm neljandikku vastanutest teadis endal olevat alkoholi tarvitamisest tekkinud tervisekahjustusi (alkoholimürgistused, maksatsirroos, alkohoolne kardiomüopaatia jne). Odekolonn, suuloputusvedelik ja süütevedelik on
kaubandusvõrgust kergesti kättesaadavad ning neli korda madalama hinnaga kui poeviin.
Odekolonni ja suuloputusvedelikku müüdi üle pooltes vaadeldud
müügikohtades/kioskites. Positiivse tendentsina võib seevastu märkida asjaolu, et illegaalse alkoholi turg on hääbumas nii nõudluse vähenemise kui ka riikliku järelvalve tõhustamise tõttu.
Jälgides kirjeldatava uuringu käigus surrogaatide ja illegaalse alkoholi tarvitamist Tallinnas, võib kujunenud situatsiooni kokkuvõtvalt kirjeldada järgmiselt:
kaubandusvõrgust on kergesti kättesaadavad laias valikus odava hinnaga kõrge etanoolikontsentratsiooniga joomiseks mitte ettenähtud parfümeeria ja majapidamistooteid. Kõrge etanooli kontsentratsiooni ja toksiliste lisaainete tõttu on nende ainete seespidine tarvitamine tervisele kahjulik. Käesoleval hetkel ei ole aga Eesti Vabariigi seadusandluse kohaselt selliste toodete müügi piiramine võimalik.