Pealkiri: 

Proviisorite ja farmatseutide hoiakud käsimüügiravimite valikul ja nõustamisel apteegikülastajale Tartu näitel

Autorid: Samm T
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool: Tervishoiu instituut
Märksõnad: apteegid, ravimid
Välja antud: 2006
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Samm2006.pdf321.08 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Käesolev magistritöö selgitas käsimüügiravimite valikut ja nõustamist mõjutavaid tegureid Tartu apteekrite arvamuste abil. Esiteks uuriti, millised on apteekrite arvamused patsientide teadmistest käsimüügiravimite kohta. Järgnevalt selgitati apteekrite endi ravimitealast teadlikkust ning erialast käitumist (ravimite valik, nõustamine jne) mõjutavaid tegureid.
Töö teostati küsitlusuurimusena 2006. aasta jaanuaris. Valimi moodustasid need Tartu proviisorid ja farmatseudid, kelle igapäevatööks oli apteegikülastajate teenindamine, sealhulgas iseravimise nõustamine ja teavitamine ravimitest. Küsimustik koosnes 66 valikvastusega küsimusest. Töö käigus jagati laiali 94 küsimustikku, millest saadi täidetult tagasi 74 ehk 78,8%.
Apteekrite arvates olid apteegikülastajate teadmised käsimüügiravimitest head, kõige teadlikumad ollakse ravimite näidustuste (86,5%) ja manustamise (91,9%) osas.
Kõige rohkem mõjutab patsienti apteeki tulema ravimireklaam massimeedias. Kõik vastajad leidsid, et tavaliselt valib ja ostab apteegikülastaja apteegist käsimüügiravimi osaliselt koostöös apteekriga.
Apteekrid hindasid oma teadmisi käsimüügiravimitest heaks. Infot saavad apteekrid kõige rohkem pakendiinfolehelt (94,6%). Tavaliselt selgitab apteeker enne käsimüügiravimi soovitamist, milliseid ravimeid on patsient enne sama haiguse puhul tarvitanud (75,6%) ning kas ravimi kasutamine on patsiendile tuttav (71,5%).
Kõige suuremaks probleemiks käsimüügiravimi soovitamisel nimetasid apteekrid patsiendi jaoks konkreetse ravimi liiga kõrget hinda (41,1%), samuti on vahest probleemiks ka ravimite suur valik (67,1%) ning vähene aeg ühe patsiendiga tegelemiseks (76,7%).
Uurimuse tulemuste põhjal võib väita, et apteekrid on tervishoiuspetsialistid, kes lähtuvad käsimüügiravimi soovitamisel eelkõige oma teadmistest ja patsientidelt saadud positiivsest tagasisidest.