Pealkiri: 

Haiguskoormuse tõttu kaotatud eluaastad Eestis: seosed riskifaktoritega ja riskide vähendamise kulutõhusus

Autorid: Lai T , Vals K , Kiivet R-A
Väljaandja/tellija: Sotsiaalministeerium
Märksõnad: haigestumus, suremus, riskitegurid, interventsioonid, kulud, alkohol, suitsetamine, rasvumine, toitumine, füüsiline aktiivsus, narkootikumid, seksuaalkäitumine, haiguskoormus
Välja antud: 2004
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Sotsiaalministeerium2004_1.pdf368.83 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Füüsiline aktiivsus
Toitumine
Sõltuvusainete tarvitamine
Seksuaal- ja reproduktiivkäitumine
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Kirjeldus: Uuring koosneb kolmest peatükist: 1) Tervisekadu Eestis- suremuse tõttu kaotatud eluaastad, haiguste tõttu kaotatud eluaastad, summaarne tervisekadu, tervisekaotuse põhjused, haiguskoormus 2000-2002; 2) Tervisekaotuse põhjused- alkohol, suitsetamine, ülekaal, juur- ja puuvilja vähene tarbimine, vähene kehaline aktiivsus, narkootikumide kasutamine, riskiv seksuaalkäitumine; 3) Tervisekaotuse vähendamise majanduslik analüüs- interventsioonide kuluefektiivsus ja WHO-CHOICE metoodika