Pealkiri: 

Haiglaravi kasutamine ja kättesaadavus Eestis: demograafilised erinevused ja kauguse mõju

Autorid: Rooväli L
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool: Tervishoiu instituut
Märksõnad: haiglaravi, haiglad, terviseteenused, demograafilised näitajad, ebavõrdsus
Välja antud: 2003
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Rooväli2003.pdf4.68 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Demograafilised näitajad
Kirjeldus: Käesoleva töö eesmärkideks oli Eesti kolme maakonna näitel:
1) kirjeldada soo ja vanuse mõju haiglaravi kasutamisele,
2) kirjeldada haiglaravil viibimise põhjuseid,
3) selgitada kauguse mõju haiglaravi kasutamisele,
4) hinnata ajalisi muutusi haiglaravi kasutamises ja kättesaadavuses.

Analüüsides kasutati 1998. ja 2001. aasta Lääne-Viru, Pärnu
ja Tartu maakonna elanike statsionaarsete raviteenuste arveid Haigekassa andmebaasist. Sõiduaeg elukohast lähimasse haiglasse jõudmiseks arvutati Maanteeameti teederegistrit kasutades erinevatel teedel keskmiseid sõidukiirusi arvestades.