Pealkiri: 

Tartu ja Tallinna Meditsiinikooli töötajate töökeskkond

Autorid: Vahur K
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool: Tervishoiu instituut
Märksõnad: töökeskkond, müra, õhu kvaliteet, tervislik seisund, töötajad, hinnangud, valu
Välja antud: 2006
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Vahur2006.pdf536.09 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Tervisekaitse
Kirjeldus: Töö eesmärgiks oli kirjeldada Tartu ja Tallinna Meditsiinikooli töötajate töökeskkonda ning hinnata selle võimalikku toimet tervisele.
Uurimistöö põhines ankeetküsitlusel, lisaks kasutati hoonete ja ruumide vaatlusprotokolli.
Töö käigu selgus, et õpetajatel esines oma töötingimuste ja töökorralduse osas rohkem kaebusi kui muul personalil. Samuti esines õpetajatel rohkem kaebusi seoses sisekeskkonna teguritega. Peamiselt kaebasid nad umbse (60%) ja jahedavõitu (53%) ruumiõhu ning häirivate lõhnade (54%) üle. Muu personali osas esines kõige rohkem kaebusi häirivate lõhnade osas (55%). Viimase olemus ja tegelikud põhjused jäid antud uuringus selgusetuks.
Ruumiõhu sündroomi sümptomitest olid levinumad seletamatu väsimus (80%), peavalu (67%), keskendumisraskused (62%), kaelavalud (63%), silmade kihelus (51%) ja käte kuivus (51%). Sümptomite osas esines ka mõningane erinevus uuritavate ametigruppide vahel. Nimelt õpetajatel esines rohkem käte naha kihelust ja käte kuivust kui muul personalil. Samas muu personal kurtis mõnevõrra rohkem valude esinemist nimmepiirkonnas ning näonaha õhetust. Keskendumisraskusi võis seostada liiga kõrge ruumitemperatuuri, kuiva õhu ja häiriva müraga tööruumis. Kaelavalude tõenäoliseks põhjuseks võis pidada tuuletõmbuse ja müra esinemist ruumides. Silmade kiheluse ja käte kuivuse tegelikud põhjused jäid antud uuringus selgusetuks. Paljud kaebused seostusid inimeste suurema arvuga tööruumis ning puudustega arvutitöökohal.
Tartu Meditsiinikooli töötajad olid vähem rahul oma töötingimuste ja töökorraldusega kui Tallinna Meditsiinikooli töötajad ja neil esines ka rohkem kaebusi sisekeskkonna tegurite osas.
Kuigi me ankeetküsitlusel põhineva uuringu läbi tuvastasime terve rea probleeme jäi neist enamike põhjuste olemus ebaselgeks, kuna ei olnud võimalik teostada sisekeskkonna tegurite mõõtmisi.