Pealkiri: 

Rahvastiku vaimse tervise edendamine Eestis läbi seadusandlike vahendite

Autorid: Amos M
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool: Tervishoiu instituut
Märksõnad: vaimne tervis, seadused, kulud, tervisepoliitika
Välja antud: 2009
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Amos2009.pdf949.9 kBAdobe PDF
Amos2009_lisad.pdf89 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Vaimne tervis
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Kirjeldus: Käesoleva töö eesmärgiks oli sõnastada rahvastiku vaimse tervise parandamiseks, edendamiseks ja vaimse tervise häiretest tingitud isiklike ning ühiskondlike kulude vähendamiseks vajalikud kontseptuaalsed ettepanekud seadusandluse muutmiseks või kehtestamiseks. Eesmärgini jõudmiseks käsitleti Eesti Vabariigi suhtes siduvaid vaimse tervise temaatikat kajastavaid rahvusvahelise õiguse akte ning Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendeid. Samuti vaadeldi valiku teiste riikide praktikat vaimse tervise valdkonna reguleerimisel. Eeltoodud allikate pinnalt tuuakse töös välja konkreetsed ettepanekud vaimse tervisega seonduvates valdkondades, mis peaks Eestis olema seadusandlikul tasandil täpsemalt reguleeritud.