Pealkiri: 

Eesnäärmevähi varane avastamine: tervisetehnoloogia hindamise raport TTH49

Autorid: Veskimäe P, Žarkovski M, Kivi M, Kiivet R
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool. Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut
Märksõnad: eesnäärmevähk, sõeluuringud
Välja antud: 2020
Avaldamise koht: Tartu
Tüüp: TTH_raport
Viide: Veskimäe P, Žarkovski M, Kivi M, Kiivet R. Eesnäärmevähi varane avastamine. Tartu: Tartu Ülikooli peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut; 2020.
Failid:
Nimi SuurusFormaat
TTH49_eesnaarmevahi_soeluuring.pdf1.41 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisetehnoloogiate hindamine
Kirjeldus: Tartu Ülikooli tervisetehnoloogiate hindamise töörühma 2017. a raportis jõuti järeldusele, et Eestis ei ole põhjendatud rakendada eesnäärmevähi varaseks diagnoosimiseks ainult PSA testil põhinevat organiseeritud sõeluuringut. Sellisest sõeluuringust ei tulene võitu kvaliteetsetes eluaastates, kuid kaasneb suurem kulu.
Siinse raporti eesmärk oli ajakohastada hinnang eesnäärmevähi varase avastamise meetodite kasuteguri kohta enne haigustunnuste tekkimist ehk sõeluuringu kontekstis ning analüüsida sõeluuringu rakendusvõimalusi Eestis.