Pealkiri: 

Vanglas viibinud ja mitteviibinud süstivate narkomaanide riskikäitumise ja HIV-levimuse võrdlemine

Autorid: Salekešin M
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool. Tervishoiu instituut
Märksõnad: narkomaania, narkomaanid, vangid, riskikäitumine, HIV
Välja antud: 2012
Avaldamise koht: Tartu
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Salekesin2012.pdf401.91 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Nakkushaigused
Kirjeldus: Käesolev magistritöö uurib vanglas viibinud ja vanglas mitteviibinud süstivate narkomaanide riskikäitumist ja HIV levimust. Töö eesmärkideks on (1) kirjeldada süstivate narkomaanide sotsiaalset tausta ning vangistuse kogemust ning (2) analüüsida vanglas viibinud ja vanglas mitteviibinud süstivate narkomaanide riskeeriva käitumise erinevust.
Magistritöö tulemustele tuginedes saame väita, et 27% elu jooksul vanglas viibinud süstivatest narkomaanidest oli süstinud ka vanglas, kellest 64% olid seda teinud ka viimasel korral vanglas viibides. Enamus (75%), kes viimasel korral oli vanglas süstinud, oli seda teinud eelnevalt juba kellegi poolt kasutatud süstla/nõelaga.
Magistritöö kirjutamise käigus tehtud analüüsist ilmnes statistiliselt oluline seos elu jooksul vanglas viibinud süstivate narkomaanide HIV-positiivses serostaatuses ja elu jooksul HIV-testi tegemises. Süstivatel narkomaanidel, kes olid elu jooksul vanglas olnud, oli ligi kaks korda suurem (AOR=1,7 95% UV 1,10-2,75) tõenäosus olla HIV-positiivne, võrreldes vanglas mitte viibinud süstivate narkomaanidega. Vanglas viibinud süstivatel narkomaanidel oli üle viie korra suurem tõenäosus olla HIV-testitud (AOR=5,5 95% UV 2,52-12,40).