Pealkiri: 

Esmatasandi tervishoiu arengumudel lähima 10 aasta perspektiivis

Autorid: Kalda R, Oona M, Rätsep A
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool. Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut
Märksõnad: perearstid, esmatasandi tervishoid, tervisepoliitika
Välja antud: 2016
Avaldamise koht: Tartu
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Esmatasandi_toimemudel_10a_perspektiivis 2016.pdf1.83 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Kirjeldus: Analüüsi lähteülesandeks on koostada parim võimalik arengustsenaarium esmatasandi tervishoiu arengusuundadeks lähima 10 aasta perspektiivis. Arengustsenaarium hõlmab endas hetkesituatsiooni kaardistamist ning analüüsi sellest, mida on vajalik ja võimalik muuta, et tagada Eestis kättesaadav kvaliteetne esmatasandi arsti- ja õendusabi, tõhusam ennetustegevus ja parem krooniliste haigete jälgimine esmatasandil ning koostöö eri tasandite vahel. Samuti annab analüüs hinnangu, millise ajaperioodi jooksul on reaalne soovitatud muudatusettepanekute rakendamine. Üheks analüüsi kitsamaks eesmärgiks on lisaks kehtiva süsteemi kitsaskohtade kirjeldamisele saada informatsiooni uutest võimalikest lahendustest, mis põhinevad parimal rahvusvahelisel praktikal.