Pealkiri: 

Toitumine noortel täiskasvanutel Eestis aastatel 2001 ja 2016

Autorid: Tšibisov I
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool. Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut
Märksõnad: toitumine, täisealised, toitained, tervislik toitumine
Välja antud: 2020
Avaldamise koht: Tartu
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Tsibisov2020.pdf571.65 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Toitumine
Kirjeldus: Käesolevas magistritöös uuriti toitumist noortel täiskasvanutel Eestis aastatel 2001 ja 2016. Töö eesmärk oli 1) kirjeldada ja hinnata toiduenergia ja makrotoitainete tarbimist vastavalt Eesti toitumissoovitustele samadel uuritavatel vanuses 18 ja 33 eluaastat; 2) analüüsida toiduainete tarbimise soolisi erinevusi ning muutusi uuringu aastatel 3) hinnata toiduenergia ja toitainete tarbimise muutust vastavalt uuritavate kaalumäärale; 4) kirjeldada uuritavate sotsiaalmajanduslikke tegureid ja kehalist aktiivsust mõlemal uuringuaastal ning analüüsida seoseid toitumisnäitajatega.
Käesolev magistritöö on kirjutatud Eesti Laste Isiksuse, Käitumise ja Tervise Uuringu (ELIKTU) andmete põhjal. Magistritöö lõplik valim koosnes 345 ELIKTU vanema kohordi uuritavast, kes olid 2001. aastal 18-aastased ning 2016. aastal 33-aastased. Töös on kasutatud küsimustike ja antropomeetriliste mõõtmiste andmeid ning 18-aastastel 48-tunni ja 33-aastastel 72-tunni toitumisintervjuu meetodil kogutud toitumisandmeid. Vastavalt kehamassiindeksi (KMI) väärtustele jaotati uuritavad: normaalkaalulised (KMI < 25,0 kg/m2) ning ülekaalulised (KMI >= 25 kg/m2). Seoseid toiduenergia, makrotoitainete ja sotsiaalmajanduslike tegurite vahel hinnati lineaarse regressiooni mudelitega.