Pealkiri: 

Tallinna reovee uuring narkootiliste ja psühhotroopsete ainete jääkide suhtes Uuringu kokkuvõte

Autorid: Hollo V, Riikoja A, Barndõk T, Abel-Ollo K, Kurbatova A
Väljaandja/tellija: Tervise Arengu Instituut
Märksõnad: vee kvaliteet, vesi, narkootikumid
Välja antud: 2020
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Viide: Hollo V, Riikoja A, Barndõk T, et al. Tallinna reovee uuring narkootiliste ja psühhotroopsete ainete jääkide suhtes. Tallinn:Tervise Arengu Instituut; 2020.
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Reovesi_Tallinn_2019.pdf3.18 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Kirjeldus: Uuringu eesmärk oli välja selgitada narkootikumide jääkide esinemine Tallinna reovees.
Narkootikumide tarvitamist on keeruline hinnata, kuna see on illegaalne ning ühiskonnas stigmatiseeritud. Terviklikuma pildi saamiseks narkomaania olukorrast on lisaks traditsioonilistele tarvitamise, riskikäitumise ja levimusuuringutele kasutusele võetud täiendavaid uuringumeetodeid. Kommunaalreovee analüüsimine narkootikumide ja nende metaboolsete jääkide suhtes hindamaks narkootikumide tarvitamist kogukonnas on arenev uurimisvaldkond. See meetod hõlmab nii analüütilist keemiat, füsioloogiat ja biokeemiat, reoveemajandust, ruumilist ning meditsiinilist epidemioloogiat kui ka statistikat. Aastal 2010 loodi üleeuroopaline võrgustik SCORE (Sewage Analysis CORe Group Europe - reoveeanalüüsi Euroopa CORe grupp) reovete rahvusvaheliste uuringute analüüsimeetodite standardiseerimiseks ja kooskõlastamiseks. Töötati välja ka ühtne tegevusprotokoll (Lisa 1). SCORE-grupi initsiatiivil viidi 2011. aastal läbi üleeuroopaline pilootuuring, milles osales 19 Euroopa linna ning mille käigus analüüsiti esmakordselt reovees sisalduvate narkootiliste ja psühhotroopsete ainete piirkondlikke erinevusi Euroopas (Thomas et al., 2012). Praegu avaldab Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus üleeuroopalise reovee narkootikumide ja nende jääkide uuringu tulemusi igal aastal. Aastal 2017 hõlmas uuring kokku 60 linna 19 riigis.