Pealkiri: 

Kooliõpilaste astma, allergia ja sümptomite igapäevase esinemise seosed elukeskkonnaga

Autorid: Kriisa M
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool. Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut
Märksõnad: astma, allergiad, elukoht, keskkonnatervis
Välja antud: 2020
Avaldamise koht: Tartu
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Kriisa2020.pdf402.97 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Mittenakkushaigused
Kirjeldus: Magistritöös uuriti 8-12-aastaste kooliõpilaste astma, allergia ja igapäevaste
sümptomite esinemist ning seoseid elukeskkonnaga. Töö alaeesmärgid olid (1) kirjeldada kooliõpilaste astmat, allergiat ja sümptomeid ning analüüsida seoseid elukeskkonna teguritega, (2) analüüsida kooliõpilaste astma, allergia ja igapäevaste sümptomite seoseid soo ja sotsiaalmajanduslike teguritega, (3) analüüsida kooliõpilaste astma, allergia ja igapäevaste sümptomite seoseid peres esinevate haiguste vahel, (4) analüüsida kooliõpilaste astma, allergia ja igapäevaste sümptomite seoseid esimese kahe eluaasta jooksul põetud hingamisteede haiguste vahel.
Töös kasutati "Kooliõpilaste hingamisteede, allergiate ja koduse keskkonna
küsitlusuuringu" andmeid. Andmed koguti kahel erineval perioodil: Tartumaa andmed koguti 2012. a. üle-euroopalise projekti "Sinphonie" raames ja Ida-Virumaa ja Lääne-Virumaa andmed koguti 2014.-2015. a. projekti "Põlevkivisektori tervisemõjude uuring" raames. Valimi moodustasid 1326 kooliõpilast (vanuses 8-12 aastat).