Pealkiri: 

Toitumisnäitajate seosed sotsiaalmajanduslike teguritega täiskasvanutel Eestis aastatel 2011-2013

Autorid: Kulpas A
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool. Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut
Märksõnad: toitumine, sotsiaalmajanduslikud näitajad, Eesti, harjumused, tervisekäitumine
Välja antud: 2020
Avaldamise koht: Tartu
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Kulpas _2020.pdf752.79 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Toitumine
Kirjeldus: Käesolevas magistritöös uuriti toitumise ja tervisekäitumise andmeid SES rühmade lõikes Eesti täiskasvanute hulgas aastatel 2011-2013. Töö eesmärkideks oli: 1) kirjeldada ning võrrelda mehi ja naisi sotsiaaldemograafiliste, sotsiaalmajanduslike ja tervisekäitumise näitajate osas; 2) hinnata naiste ja meeste toiduenergia ning makro- ja mikrotoitainete tarbimise andmeid võrreldes soovitustega; 3) rühmitada uuritavad SES rühmadesse (madal, keskmine, kõrge) ja võrrelda omavahel erinevate SES rühmade tervisekäitumist; 4) analüüsida seoseid SES rühmade ja toitumisnäitajate vahel, võttes arvesse võimalikke seotud tegureid (sugu, vanus, KMI, kehaline aktiivsus, alkoholitarbimine, suitsetamine ja ekraaniaeg).
Magistritöö põhines Eesti Laste Isiksuse, Käitumise ja Tervise Uuringus (ELIKTU) osalenud kahe kohordi laste vanemate (n = 1416) andmetel. Töös kasutatud lõplik valim koosnes 778 uuritavast (42% mehi, 58% naisi), kes osalesid uuringus aastatel 2011-2013.