Pealkiri: 

Eesti täiskasvanute rasvumise levimus ja sellega seonduvad tegurid aastatel 2000-2018

Autorid: Kender E
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool. Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut
Märksõnad: rasvumine, Eesti, levimus, täisealised
Välja antud: 2020
Avaldamise koht: Tartu
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Kender2020.pdf710.93 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Rahvastiku tervise ajatrendid
Kirjeldus: Käesolevas magistritöös uuriti Eesti täiskasvanute rasvumist aastatel 2000-2018. Töö alaeesmärgid olid: 1) kirjeldada rasvumise levimust aastatel 2000-2018; 2) kirjeldada rasvumise levimuse trende vanuse, rahvuse ja hariduse järgi; 3) analüüsida rasvumise seoseid sotsiaaldemograafiliste, -majanduslike, riskikäitumise ning tervisega seotud teguritega.
Töö põhines Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuringu 25-64aastaste (n = 20 901) andmetel aastatel 2000-2018. Magistritöö peamiseks analüüsitavaks tunnuseks oli rasvumine (kehamassiindeks, KMI >= 30,00 kg/m2). Arvutati välja rasvumise levimus, sh standarditud (Euroopa rahvastik) levimus koos 95% usaldusvahemikega (CI). Rasvumise levimuse trendi olulisuse hindamiseks uuringuperioodi jooksul kasutati X2-trenditesti. Muutuste täpsustamiseks kasutati muutuspunkti regressiooni, mille abil leiti protsendiline muutus uuringuaasta kohta (APC) ja 95% CI. Rasvumise seoseid erinevate tunnustega hinnati logistilise regressioonanalüüsiga. Arvutati kohandamata ja kõigile tunnustele kohandatud šansisuhted (OR) ja 95% CI.