Pealkiri: 

Täiskasvanute vaktsineerimisega seotud tegurid Eestis

Autorid: Ilves A
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool. Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut
Märksõnad: vaktsineerimine, puukentsefaliit, gripp, täisealised, arengusuunad
Välja antud: 2020
Avaldamise koht: Tartu
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Ilves_2020.pdf631.07 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Nakkushaigused
Kirjeldus: Magistritöö eesmärk oli analüüsida Eesti täiskasvanud rahvastiku vaktsineerimiskäitumist ja selle demograafilisi, sotsiaalmajanduslikke ja tervisega seotud mõjureid.
Magistritöö põhineb Eesti Terviseuuring 2006 ja Eesti Terviseuuring 2014 andmetel. Töös kasutatud valim koosnes 25-84-aastastest täiskasvanutest ning kokku analüüsiti 5310 isikut 2006. aastal ja 4553 isikut 2014. aastal. Tunnuste jaotuste erinevuse testimiseks kahel uuringuaastal kasutati hii-ruut testi ja statistiliselt oluliseks erinevuseks loeti p-väärtust < 0,05. Levimusmäärade arvutamisel ja seoste analüüsil kasutati kaalutud andmeid. Esitati kahe uuringuaasta gripi ja puukentsefaliidi vastu vaktsineerimise levimused koos 95% usaldusvahemikega (95% CI). Vaktsineerimiste ja sotsiaaldemograafiliste ning tervisega seotud tegurite vaheliste seoste hindamisel kasutati logistilist regressioonanalüüsi rakendades kohandamata ja kohandatud mudeleid.