Pealkiri: 

Direktiivi 2002/49 III lisa muutmise eelnõus kavandatava müra terviseohtlikkuse hindamise meetodi sobilikkuse hindamine Eesti tingimustes Tallinna ja Tartu linna ning põhimaanteede näitel. Lõpparuanne

Autorid: Orru H, Veber T, Ründva M, Tamm T
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool. Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut. SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
Märksõnad: müra, keskkonnatervis, unehäired
Välja antud: 2020
Avaldamise koht: Tartu
Tüüp: Uuring/analüüs
Viide: Orru H, Veber T, Ründva M, et al. Direktiivi 2002/49 III lisa muutmise eelnõus kavandatava müra terviseohtlikkuse hindamise meetodi sobilikkuse hindamine Eesti tingimustes Tallinna ja Tartu linna ning põhimaanteede näitel Lõpparuanne. Tartu: Tartu Ülikooli peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut; 2020.
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Lõpparuanne_müra_KIK_07_2020.pdf7.68 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Kirjeldus: Hindamaks keskkonnamüra tervisemõjusid ühtsetel alustel Euroopa Liidus (EL) on Euroopa Komisjon avaldanud 2020. aastal vastavasisulise metoodika. Direktiivis "Komisjoni direktiiv (EL) 2020/367, 4. märts 2020, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/49/EÜ III lisa seoses keskkonnamüra kahjuliku mõju hindamise meetodi kehtestamisega" toodud metoodika kujutab endast tervisemõjude hindamist, mis kvantifitseerib võimalikud liiklusmürast tulenevad negatiivsed mõjud tervisele. Müra tervisemõjude leidmise tulemusena on võimalik paremini mõista liiklusmüra probleemi olulisust ja põhjendada müra vähendamise meetmete vajalikkust.
Käesolevas uuringus rakendatakse eelpool mainitud ühtset metoodikat, et hinnata autoliikluse, raudteeliikluse ja lennuliikluse tervisemõjusid Eesti tingimustes Tallinna ja Tartu linna ning põhimaanteede näitel ja hinnatakse selle sobilikkust Eesti tingimustes. Esitatakse ka erinevad müra vähendamise meetmed mõnedel uuringualadel ning rakendades testitavat metoodikat, leitakse seal saadav tervisekasu. Peale selle antakse töös ülevaade müra tervisemõjude uuringutest ja teistes riikides eelnevalt läbiviidud müra tervisemõjude hindamistest.