Pealkiri: 

Neljavalentse gripivaktsiini efektiivsus ja kulutõhusus: tervisetehnoloogia hindamise raport TTH42

Autorid: Vaikjärv M, Sadikova O, Kiivet R
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool. Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut
Märksõnad: gripp, vaktsineerimine, tervisetehnoloogiate hindamine
Välja antud: 2019
Avaldamise koht: Tartu
Tüüp: TTH_raport
Viide: Vaikjärv M, Sadikova O, Kiivet R-A. Neljavalentse gripivaktsiini efektiivsus ja kulutõhusus. Tartu: Tartu Ülikooli peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut; 2019.
Failid:
Nimi SuurusFormaat
TTH42_Flu_Vaccination_summary.pdf665.34 kBAdobe PDF
TTH42_Gripivaktsiin.pdf1.18 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisetehnoloogiate hindamine
Kirjeldus: Aastakümneid oli kasutusel kolmevalentne vaktsiin, mis sisaldas kahte A-gripiviirust (H1N1 ja H3N2) ja ühte B-gripiviirust. Viimasel ajal on kasutusele võetud neljavalentne vaktsiin, mis sisaldab kahte A-gripiviirust ja kahte B-gripiviirust.
Ravimiameti andmetel loobuvad vaktsiinitootjad alates järgmisest gripihooajast kolmevalentse vaktsiini tootmisest ja turustamisest. Haigekassa hangib samuti neljavalentset vaktsiini. Seetõttu on otstarbekas koostada uute toimeainete, manustamisviiside ja ravimvormide kohta tulevikuseire (ingl horizon scanning).
Siinse raporti eesmärk on koostada teaduskirjanduse ülevaade, et hinnata, kas uute teadmiste alusel on põhjust uuendada raportis TTH12 koostatud kulutõhususe analüüsi. Uurimisküsimused on järgmised:
1. Milline on tõendus neljavalentse gripivaktsiini kliinilise efektiivsuse kohta?
2. Milline on tõendus neljavalentse gripivaktsiini kulutõhususe kohta?
3. Millised on võimalikud uued toimeained, manustamisviisid ja ravimvormid,
mis võivad lähiaastatel kasutusele tulla?
4. Millised sekkumised aitavad suurendada vaktsineerimisega hõlmatust
vanemaealiste ja laste seas?
5. Millist mõju avaldab hõlmatusele vaktsineerimine apteekides?