Pealkiri: 

Kirurgiline ravi Eestis: kuus operatsiooni arvudes

Autorid: Kiivet R, Pisarev H, Ringmets I, et al
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool. Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut
Märksõnad: kirurgia, kvaliteet, tüsistused
Välja antud: 2019
Avaldamise koht: Tartu
Tüüp: Uuring/analüüs
Link: Kiivet R-A, Pisarev H, Ringmets I, et al. Kirurgiline ravi Eestis: kuus operatsiooni arvudes. Tartu: Tartu Ülikooli peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut; 2019.
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Kirurgia2019.pdf1.64 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Käesoleva ülevaate eesmärk on kirjeldada valitud kirurgiliste operatsioonide
sagedust ja ravitulemusi Eestis ja raviasutuste võrdluses aastatel 2015-2017. Kolme aasta andmeid kasutatakse, et suurendada ravijuhtude koguarvu ja arvutada harvaesinevate sündmuste esinemistõenäosusi.
Ülevaatesse kaasati 6 operatsioonigruppi, kus operatsioonide koguarv aastas on piisav raviasutuste võrdlusanalüüside teostamiseks. Valimis on esindatud üldkirurgia, ortopeedia, kardiokirurgia ja uroloogia erialad ning järgmised operatsioonid: apendektoomia, koletsüstektoomia, prostata eemaldamine, koronaaride šunteerimine, puusaliigese endoproteesimine ja reieluukaela murru operatsioonid.
Analüüs põhineb väljavõtetel haigekassa raviarvetest, mis võimaldab isikupõhiselt jälgida haigete raviteekonda ja kohandada ravitulemusi opereeritud haigete soo ja vanuse alusel. Sisuliselt on tegemist katsega hinnata kirurgia ravitulemusi, võttes maksimumi andmetest, mis on kantud haigekassale esitatud raviarvetele ja soodusravimite retseptidele.